[admin] Valstybės kontrolė VSDF ir SADM finansiniai auditai baigti sprendimais

Valstybės kontrolė atliko 2011 m. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) finansinius (teisėtumo) auditus. Įvertinus nustatytus pažeidimus, ir VSDF administruojančiai „Sodrai“, ir ministerijai Valstybės kontrolė surašė sprendimus. „Sprendimuose nurodėme pažeidimus susijusius su viešaisiais pirkimais ir turtine žala. Be to, audito ataskaitose pateikėme ir kitus auditorių pastebėjimus, rodančius nepakankamą kompetenciją tvarkant apskaitą ir valdant turtą“, — sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. Atlikę VSDF konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinį (teisėtumo) auditą, valstybiniai auditoriai atsisakė pareikšti nuomonę, nes buvo netinkamai tvarkoma šio fondo apskaita, nebuvo sudaryta VSDF konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pinigų srautų ataskaita ir dėl to šiame rinkinyje neatskleista reikšminga informacija apie fondo pajamas ir išlaidas. Nemažai pastabų audito ataskaitoje pateikta ir dėl VSDF biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei šio fondo biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo. Pavyzdžiui, nustatyta atvejų, kai „Sodros“ turtas buvo perduotas neatlygintinai naudoti kitoms įstaigoms ne socialinio draudimo reikmėms, o tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams. Dėl šių audito objektų Valstybės kontrolė pareiškė sąlyginę nuomonę. SADM pavaldžių įstaigų apskaitoje taip pat rasta klaidų. Dėl klaidų finansinėse ataskaitose ir netinkamo lėšų panaudojimo Valstybės kontrolė