[admin] Valstybės kontrolė netinkamai panaudotos lėšos grąžinamos į biudžetą

Valstybės kontrolė (VK) baigė finansinius (teisėtumo) auditus Panevėžio ir Klaipėdos miestų bei Elektrėnų savivaldybėse. „Iš audito šiose savivaldybėse ataskaitų matyti, kad savivaldybių administracijos, lyginant su praėjusių metų auditais, daro pažangą, tačiau ne visos savivaldybių įstaigos linkusios mokytis iš ankstesnių kolegų klaidų“, — sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įgyvendindama VK rekomendacijas, į valstybės biudžetą grąžino 15,6 tūkst. Lt švietimo įstaigų nepagrįstai panaudotų lėšų. Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigos, neteisingai apskaičiavusios darbo užmokestį ir kitas išlaidas, ištaisė auditorių nustatytas klaidas, į valstybės biudžetą grąžino 17,5 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų, apskaitė buvusius neapskaitytus valstybinės žemės sklypus, kurių vertė 4,4 mln. Lt. Elektrėnų savivaldybė į valstybės biudžetą grąžino 7,5 tūkst. Lt priešgaisrinei saugai ne pagal paskirtį panaudotų specialiosios tikslinės dotacijos lėšų. Auditoriai nustatė, kad kai kurios minėtų savivaldybių švietimo įstaigos, įsigydamos maitinimo paslaugas ir maisto produktus nemokamam mokinių maitinimui, nesilaikė viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. VK rekomendavo nutraukti tokias pirkimo sutartis ir atlikti viešuosius maisto prekių ir maitinimo paslaugų pirkimus laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Visos trys savivaldybės jau audito metu įgyvendino daugumą joms pateiktų rekomendacijų