[admin] SMK Socialinių mokslų kolegija 2012

Investuok į save, jei sieki savo tikslo! Socialinių mokslų kolegija (SMK) — tai nevalstybinė aukštoji mokykla, įkurta 1994 metais. Kolegija yra antra pagal studentų skaičių nevalstybinė kolegija Lietuvoje. Kolegijos vykdomai veiklai išduota LR Švietimo ir mokslo ministerijos licencija, o jos išduodamas diplomas pripažintas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Socialinių mokslų kolegija veikia Vilniuje bei Klaipėdoje. Kolegija išvysčiusi platų bendradarbiavimo tinklą su verslo įmonėmis ir socialiniais partneriais, o tai padeda surasti studentams praktikos vietas ir padėti jiems įsidarbinti. Kolegija yra Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos, Naujos kartos mokslo ir verslo klasterio, Baltijos vadybos plėtros asociacijos narė. Kolegija yra įgyvendinusi virš 50 tarptautinių ir nacionalinių fondų finansuojamų projektų, kurių dėka buvo pagerintos studentų studijų sąlygos, sudarytos galimybės pažinti kitas šalis, perimti gerąją patirtį, kelti dėstytojų ir studentų kompetencijas, skatinti verslo bei mokslo sinergiją. Socialinių mokslų kolegija siekia būti inovacijų lyderis, darantis įtaką ne tik Lietuvos, bet ir Europos aukštojo mokslo sistemos plėtrai, todėl kolegijoje nuolat gimsta naujos idėjos ir įvairūs projektai, skirti studijų kokybės gerinimui ir žinių ekonomikos kūrimui. Ypač kolegijoje skatinamas studentų verslumas ir kūrybiškumas, todėl veikia SMK Lyderių klubas ir