[admin] Scientologija. Egzistavimo dinamikos.

„Jeigu pažvelktumėte į tą sumaištį, kuri daugeliui žmonių yra gyvenimas arba egzistavimas, tai galėtumėte pastebėti aštuonias pagrindines dalis. Galima teigti, jog gyvenime yra aštuoni siekiai (varomosios jėgos, impulsai). Juos mes vadiname dinamikomis. Jie yra akstinai arba stimulai. Tai aštuonios dinamikos. Mes nemanom ir neteigiam, kad bet kuri iš šių aštuonių dinamikų yra svarbesnė už kitas. Kol jos yra didžiulio žaidimo kategorijos (dalys), jos nebūtinai turi būti lygios viena kitai. Galima pastebėti, kad kiekvienas žmogus teikia daugiau dėmesio vienai dinamikai, nei kitoms arba teikia vienam dinamikų deriniui daugiau dėmesio, nei kitiems deriniams. Šio suskirstymo tikslas — padidinti gyvenimo supratimą, išdėstant jį sudėtinėmis dalimis. Šitaip smulkiau suskirsčius egzistavimą, kiekvieną sudėtinę dalį galima tirti atskirai ir sąveikoje su kitomis gyvenimo dalimis“. L.Ron Hubbard