[admin] Rasos šventė 2012 Punskas

Birželio 22 dieną Ožkiniuose, prie Seivų ežero, vyko Rasos šventė — Joninės. Iškilmių dalyviai ėjo pro šventinius vartus, būrėsi į ratelius, pagerbė ąžuolą ir ugnį, palydėjo besileidžiančią saulę, plukdė vainikus bei ieškojo paparčio žiedo. Birželio 22 — 24 dienomis Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Trumpiausia naktis nuo seno buvo sumistifikuota. Manyta, kad ji stebuklinga. Lietuviai šią naktį švęsdavo Rasų šventę. Rasos šventės išvakarėse moterys rinkdavo gydančias žoleles, nes tikėta, kad šį vakarą surinktos žolelės įgyja gydymo galių. Netekėjusios merginos apsivilkdavo baltais lino drabužiais ir eidavo į pievas pinti vainikų, kuriais pasipuošdavo galvas, iš jų spėdavo ateitį. Šią naktį buvo garbinama saulė. Jai dėkojama už šilumą ir šviesą. Apie Rasos šventę pasakoja krivis (Kalvarijos teatro „Titnagas“ vadovas) Kęstutis Krasnickas, Lietuvių liaudies kultūros centro vadovas Robertas Vektorius, etnografinio ansamblio „Gimtinė“ vadovė Angelė Babkauskienė, LLEKD vicepirmininkė, etnografė Nastutė Sidarienė. punskas.pl