[admin] Punsko licėjaus merginos antros Palenkės vaivadijoje punskas