[admin] Olegas Lapinas. Kai mokykla taiko vienodas taisykles visiems 5/13

Psichoterapeuto, šeimos konsultanto Olego Lapino paskaita „Tobulos tėvystės mitas“. Vilniaus Valdorfo mokykla. 2012 m. lapkričio 22 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė, Živilė Gapšienė. Nuoroda į kitas paskaitos dalis: www.youtube.com