[admin] Lietuviškos Dainos Lietuvių Liaudies Dainos

(M 27849-50) Lietuviškos Dainos, Lietuvių Liaudies Dainos (1970) (10“) A1 Beržai (E. Kuodis, J. Girijotas) A2 Žvejo Dainelė (R. Marijošius, LRT Vyrų Oktetas) A3 Pypkės Dūmai (LRT Vyrų Oktetas) A4 Dainavos Merginos (E. Kuodis, J. Girijotas) A5 Prie Dusios (E. Kuodis, J. Girijotas) B1 Suskyniau Skynimą (Ansamblio “Lietuva“ Vyrų Oktetas) B2 Žemaitiška Polka (Ansamblio “Lietuva“ Vyrų Oktetas, A. Vaitkus, S. Petkevičius) B3 Kad Aš Ėjau Ūlytėlėm (Ansamblio “Lietuva“ Vyrų Oktetas) B4 Trys Berneliai (Ansamblio “Lietuva“ Vyrų Oktetas, A. Vaitkus) B5 Josiu, Josiu (Ansamblio “Lietuva“ Vyrų Oktetas) B6 Kam Šėriau Žirgelį (Ansamblio “Lietuva“ Vyrų Oktetas) B7 Strazdelis (LRT Vyrų Oktetas)