[admin] Klaipėdos apeliacinio teismo darbuotojai neišmano įstatymų 20120419

2012-04-19 – 09.30 – Buvau pakviestas stebėti vieno teismo proceso, kuriame vienas iš LR-piliečių yra kaltinamas terorizmu ir kitais neteisėtais veiksmais. @Kaltintojas: Klaipėdos miesto savivaldybė, Administracija,Ryšių su visuomene skyrius – Vadovė – Vedėja Rima Beinoravičienė. @Kaltinamasis: LR pilietis – Vaidas Lekstutis. Atvykus į viešą teismo procesą stebėti teismo posėdžio, su savimi į teismą pasiėmiau protokolui skirta įrangą (tą darau visada, kai tik einu į bet kokį viešą susitikimą), dar net neprasidėjus teismo posėdžiui, susilaukiau puolimo iš neprisistačiusios moters (pagal viską turėtu būti teisėjos padėjėja), kuri man pradėjo nurodinėti, kad neturiu teisės filmuoti teismo ir privalau palikti teismą posėdžių salę, neteisėtiems moters reikalavimams nepaklusau … … atvykę Policijos pareigūnai, neprisistatę ir nenurodę sulaikymo pagrindo mane išvežė į Policijos poskyrį rašyti pasiaiškinimo, laisvę buvo apribota ~1val 30 minučių … pareigūnai taip ir nesugebėjo man paaiškinti kokiu pagrindu buvau sulaikytas :/ „Konstitucija“ www3.lrs.lt – 3 straipsnis Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. – 29 straipsnis Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. „Teismų įstatymas“ www3.lrs.lt – 2