[admin] Investiciniuose savivaldybių projektuose ir klaidos ir reikšmingi pažeidimai

Valstybės kontrolė baigė finansinius (teisėtumo) auditus Telšių ir Prienų rajonų savivaldybėse. Daugiausia pažeidimų — viešųjų pirkimų srityje. „Savivaldybių darbuotojai, atliekantys viešuosius pirkimus, stokoja jiems privalomų profesinių žinių. Tam, kad ateityje būtų išvengta reikšmingų pažeidimų, būtini specialistų kvalifikaciniai mokymai“, — sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. Auditoriai nustatė, kad Telšių rajono savivaldybė, vykdydama „Žemaitės“ dramos teatro, kultūros centro ir Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato avarinės būklės likvidavimo ir rekonstravimo investicijų projektą, kurio bendra vertė daugiau nei 22 mln. Lt, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Savivaldybės administracija sudarė statybos rangos sutartį, kurioje nenustatė kainos perskaičiavimo ir užsakovo rezervo kainodaros taisyklių; pakeitė sutarties sąlygas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo; netaikydama viešųjų pirkimų procedūrų, iš rangovo įsigijo statybos darbų už 1,6 mln. Lt. Panašūs Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai nustatyti ir vykdant Tryškių seniūnijos kultūros centro pastato rekonstravimo investicijų projektą, kurio bendra vertė 4,5 mln. Lt. Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai nustatyti ir dvylikoje iš trisdešimt keturių Telšių rajono savivaldybės mokyklų. Čia mokinių maitinimo paslaugos iš privačių bendrovių buvo įsigyjamos netaikant viešųjų pirkimų procedūrų. Valstybiniai auditoriai nustatė, kad Telšių „Džiugo“ gimnazijos direktorius, skirdamas sau