[admin] Eglė Kusaitė ir teroristų kūrimas (1 iš 3)

Eglė Kusaitė ir teroristų kūrimas Paskutinė instancija 2010-09-09 laida. Pirmoji Lietuvė teroristė savižudė. Šias laidas, kaip ir daugelį kitų, veda neaukšto dvasinio lygio žmonės. Laidose daug negatyvios informacijos, jos dažniausiai žmones varo į neviltį, nusivylimą sistema, gyvenimu, aplinka. Žmonės pažiūrėję tokias laidas, jaučiasi pavargę, iš jų nusiurbiamas paskutinis šypsenos spindulėlis. Laidos neturi jokio džiaugsmo. Apie tuos pačius dalykus galima kalbėti kitaip. Pabandykite pažvelgti į šios laidos heroję Eglę kaip pavyzdį, kaip 21 metų mergina sugebėjo ne tik nepalūžti, bet ir sutvirtėti. Pažiūrėkit kaip ji žvelgia į gyvenimą.. O jūs? Playlist: www.youtube.com 21 mergina mušdavo per inkstus, daužydavo… Buvo naudojamos psichotropinės poveikio priemonės dėl ko mergina pradėjo vemti krauju. Vyčio kryžiaus kavalierius prokuroras Justas Laucius iš Eglės darė teroristę. Eglė fiziškai ir psichologiškai palaužiama prisipažinti tai ko nepadarė kad išgelbėtų savo draugę rusijoje! (ar jūs ryžtumėtės tam?) „Pagavo teroristę kuri ketino susisprogdinti rusijos kariniame dalinyje, kad žūtų kuo daugiau rusų kareivių“ „Вот шахидка ехала не доехала“ „Тебе надо в Москву отправит, там за тобой позаботися“ 2010 balandžio 7 d. atėję FSB (ФСБ – masonų specialioji tarnyba rusijoje) žmonės pradėjo „teroristės“ apklausą. Eglės tuometinis advokatas Adomas Liutvinskas išsigalvojo (kurpė) Eglės parodymus. „Lauciaus klausimas buvo užduotas – kur turėjai susisprogdint? Liutvinskas atsakė