[admin] Apsivemiau nuo Kaukolinio Samagono Pilstuko Narkotiko Nuodo Reklamos

http://www.youtube.com/watch?v=5F5yg8YC6kQ

youtu.be Say NO to Drugs and Alcohol (Original Song) www.facebook.com www.vydija.lt www.naturalnews.com www.montana.edu alcoholism.about.com emedicine.medscape.com peer.tamu.edu Žemiau pateiktas tekstas paruoštas pagal Novosibirsko Humanitarinio-ekologinio instituto profesoriaus Vladimiro Ždanovo paskaitų ir susitikimų su klausytojais vaizdo įrašus (2004 m. gegužės mėn.). Teksto intarpai tarp žvaigždučių – duomenys apie Lietuvą ir mūsų komentarai. DVD įrašus dešifravo Aleksandras, redagavo Loreta, Rasa, Laimis, įrašus platino Jonas ir kiti, duomenis rinko Robertas; kviečiame įsijungti ir jus… Paviešindami šias rusų mokslininko ir visuomenės veikėjo mintis, iškeliame „alternatyvios žiniasklaidos“, „alternatyvios televizijos“ idėjas. Norėtume, kad svarbiausi tekstai, žinios, vaizdai, būtų pasiekiami visiems ieškantiems. Tad kviečiame ir jus dalintis savo mintimis, dauginti vertingus straipsnius, dalintis garso ir vaizdo įrašais, platinti jų internetines nuorodas ir pan. *** Perskaitę šią medžiagą suprasime, kokias baisias pasekmes sukelia alkoholis ir tabakas, kaip jie veikia žmogų, šeimą ir visuomenę. Kas ir kodėl paleido šį, ištisas tautas naikinantį mechanizmą? Dabar pagrindinis smūgis yra nukreiptas prieš jaunimą. Tam skiriamos milžiniškos lėšos. Gelbėtis pačiam, gelbėti vaikus, tautiečius yra kiekvieno pareiga. Platinkime šią medžiagą šeimose, tarp draugų, mokyklose, perduokime iš rankų į rankas, kalbėkime apie tai. *** APIE ALKOHOLĮ, TABAKĄ, NARKOTIKUS, TVIRKINIMĄ