[admin] Adolfo Hitlerio Politinis Testamentas

Gebelso stiliumi parašytas politinis testamentas – politinės demagogijos viršūnė, Hitlerio melas sau ir kitiems net mirties akivaizdoje. Tai išsigimusio III Reicho šovinistinės, antisemitinės ideologijos kracho dokumentas, kuriam būdingas aklas fanatizmas, iškreiptas požiūris vertinant kitas tautas. 1945 04 29 ryte Hitleris padiktavo politinį testamentą, prieš tai M. Bormano porą kartų perrašytą.