[admin] 2012 m. gegužės 1oji kairiesiems taip stalinistams ne

2012 m. gegužės 1 d. anarchistai ir „Užimk Vilnių“ judėjimo aktyvistai prie SEB banko surengė teatralizuotą akciją „Bankai žudo, valdžia smaugia, kapitalizmas dusina“. Žr. www.youtube.com Pasibaigus akcijai, kai kurie jos dalyviai nusprendė kreiptis į eitynes tą dieną rengusius Socialistinio liaudies fronto (SLF) narius bei priminti jiems esminius skirtumus tarp anarchistų ir autoritarinių socialistų (stalinistų). Pasiėmę juodą anarchistų ir dvispalvę anarchofeminisčių vėliavas, jie sustojo ant šaligatvio, ir, priartėjus „Frontininkų“ kolonai, ėmė skanduoti: „Stalinizmui — ne!“, „Kairiesiems — taip, stalinistams — ne!“, „Čegevara — mūsų!“. Šūkius slopino per garsiakalbius garsiai leidžiama muzika, todėl jie peraugo į stūgavimą, amsėjimą bei cypimą. Kolonai įpusėjus, iš jos iššoko jaunuolis ir ištrenkė iš merginos rankų megafoną. Tuoj prišoko policininkai ir suėmė tris žmones: protestuotojus užpuolusį frontininką, megafoną laikiusią merginą ir vėliavą laikiusį vaikiną. Vežama į nuovadą policijos automobiliu, trijulė spėjo išsiaiškinti idėjinius skirtumus ir net susidraugauti. Po valandos visi buvo paleisti į laisvę be jokių nuobaudų.